Soubory Cookie

Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a číslic), který je odeslán prostřednictvím webového serveru do webového prohlížeče, a prohlížečem je identifikátor pak poslán zpět na server pokaždé, když si prohlížeč vyžádá stránku ze serveru.

Cookies mohou být použity webovými servery pro identifikování a sledování uživatelů, když prochází různé stránky webu a identifikovat vracející se návštěvníky na webové stránky.

Cookies mohou být buď “trvalé” cookies nebo “Session” cookies. Trvalý soubor cookie se skládá z textového souboru zaslaného prostřednictvím webového serveru do prohlížeče, který tato data shromažďuje. Data zůstávají v platnosti až do stanoveného data uplynutí (pokud je neodstraní sám uživatel před koncem platnosti). Cookie také zaniká v případě, kdy uživatel uzavře webový prohlížeč